themerkaz.org.il - בתי מרחץ וספא ברומא
תמונות
וידאו

בתי מרחץ וספא ברומא

אוגוסטוס עמד על הגבעה שצופה על היער, נפעם מהשטחים הרחבים אשר כבש מאותם ברברים אכזריים וחסרי תרבות. הוא יכול היה עוד להרגיש בשרירים המותשים מכל אותם קרבות שניהל והביס בחודשי החורף הקרים שעבר יחד עם הלגיון. יותר מכל, אותה צריבה בלתי פוסקת מהפצע המגליד שמתחת לכתפו הימנית, אותו כאב ומטרד שבלתי ניתן להתעלמות.

הוא ידע כבר לאן פניו מועדות, אך לא יכל שלא לחשוב על החזרה המפוארת אל רומא הנפלאה שלו. בדרך ליעדו הוא הבחין בכל אותם לוחמים וחיילים שפופים, חשב לעצמו עד כמה הם ישמחו בעצמם, כמוהו, לפגוש בכל אותם נשים אהובות, לרחוץ בבתי המחרץ והספא של העיר ולהשחרר את גופם, לטעום ממטעמי המטבח הרומאי. הוא נכנס אל האוהל אליו הובאו הפצועים מהקרב האחרון והסתכל סביב. קצין רומי אשר הכיר עבר בדיוק הסרת שיער לצורך נתיחה שעליו לעבור, פצע גדול פותח לרווחה בבטנו. כשיצא מהאוהל ראה גופות רבות שרועות אל מחוץ לאוהל הרופאים. רשלנות רפואית, הוא חשב לעצמו, התעצב, ועבר שוב לדמיין את בתי המרחץ שירגיעו את נפשו וגופו בעוד כמה שבועות.

הוא דמיין את הקשתות המפוארות שעיטרו את הכניסה למבנים, את ההיכל המהדהד שבכניסה. איך כל החיילים, אנשי הסנט ובכלל כלל הרומאים מגיעים כל אחד אל המקום, סוחבים על עצמם את מעמדם, בגדיהם, שריונם, מחשבותם והמטרדים, ואיך כולם פושטים אותם יחדיו בכניסה ומפקידים בארונות את כל הצורות למשך הרגיעה וזמן הטיפול.

המשך מאמר